Доставка

Доставката на Продукта до Клиента е платена, освен ако в Договора за продажба не е посочено друго. Разходите за доставка на Продукта (включително транспортни, куриерски и пощенски такси) се посочват на Клиента на страниците на Онлайн магазина в раздел “Разходи за доставка” и по време на подаване на Поръчката, включително в момента на изразяване на волята на Клиента да бъде обвързан с Договора за продажба.

Личното получаване на Продукта от Клиента е безплатно.

Продавачът предоставя на Клиента следните начини за доставка или събиране на Продукта:
- доставка с куриер, наложен платеж.
- Лично вземане на адреса: 6L Przędzalniana Street, 15-688 Białystok – в работни дни, от 09:00 до 15:00 часа.

Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 7 работни дни, освен ако в описанието на съответния Продукт или при подаване на Поръчката не е посочен по-кратък срок. В случай на Продукти с различни срокове за доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който обаче не може да надвишава 7 Работни дни. Началото на срока за доставка на Продукта до Клиента се изчислява, както следва:

Ако Клиентът избере начин на плащане чрез банков превод, електронно плащане или платежна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача или сметката за сетълмент.

Ако Клиентът избере начин на плащане чрез банков превод, електронно плащане или платежна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача или сметката за разплащания.

В случай че Клиентът избере метод на плащане с наложен платеж – от датата на сключване на Договора за продажба.

Срок, в който Продуктът ще бъде готов за получаване от Клиента – ако Клиентът избере да получи Продукта лично, Продуктът ще бъде готов за получаване от Клиента в рамките на 7 работни дни, освен ако в описанието на Продукта или по време на подаване на Поръчката не е посочен по-кратък срок. В случай на Продукти с различни дати на готовност за получаване, датата на готовност за получаване е най-дългата посочена дата, която обаче не може да надвишава 7 Работни дни. Клиентът ще бъде допълнително информиран от Продавача, че Продуктът е готов за събиране. Началото на крайния срок за готовност на Продукта за събиране от Клиента се изчислява, както следва:
- Ако Клиентът избере начин на плащане чрез банков превод, електронно плащане или платежна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача или сметката за сетълмент.
- В случай че Клиентът избере метод на плащане с наложен платеж при лична доставка – от датата на сключване на Договора за продажба.

Начин и часове на доставка

Използваме услугите на следните транспортни компании: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). В зависимост от закупените стоки, тяхната специфика, тегло, размери, ние настройваме подходящия превозвач и вида на пратката. Куриерите доставят пратките между 8,00 и 16,00 ч., доставката в друго време е въпрос единствено на добра воля на куриера. Маршрутът и точният час на доставка зависят единствено от куриера.

Бихме искали да ви напомним, че в случай на пратки с тегло над 29,5 кг куриерът не е длъжен да занесе стоките до помещенията на Купувача. При такива пратки куриерът доставя стоките до сградата на получателя, възможно най-близо до нея, като се има предвид състоянието на пътната инфраструктура.